1. kārta – sestdiena, 29.09.2018.

2. kārta – piektdiena, 19.10.2018.

3. kārta – sestdiena, 24.11.2018.

4. kārta – sestdiena, 29.12.2018.

5. kārta – sestdiena, 26.01.2019.

6. kārta -

7. kārta -

8. kārta -

9. kārta –

* Atsevišķu kārtu norises datumi var tikt mainīti, par to iepriekš ziņojot.