1. kārta – piektdiena, 15.09.2017.

2. kārta – piektdiena, 13.10.2017.

3. kārta -

4. kārta -

5. kārta -

6. kārta -

7. kārta -

8. kārta -

9. kārta –

* Atsevišķu kārtu norises datumi var tikt mainīti, par to iepriekš ziņojot.