admin

14.septembrī uzsākām 2019./2020. gada šautriņu mešanas sezonu. Uz čempionāta pirmo kārtu bija ieradušies spēlētāji no Cesvaines, Kārsavas, Kārķiem, Līgatnes, Limbažiem, Ludzas, Mēriem, Mētrienas, Rankas, Rīgas, Saikavas, Smiltenes, Valmieras, Vestienas, Viļāniem un Vecpiebalgas novada. Kopumā piedalījās 34 dalībnieki (8 dāmas un 26 kungi). Vecpiebalgas čempionātā pirmo reizi startēja Anna Enkure no Smiltenes, Jānis Ābele un Viesturs Ābele no Kārķiem (Valkas novads)

Pirms spēlēm tika veikta izloze, kur iepriekšējās sezonas cītīgākie Vecpiebalgas čempionāta dalībnieki varēja tikt pie jauna šautriņu mešanas dēļa no Vecpiebalgas šautriņu kluba un dāvanu kartēm  no spēļu tirgotavas Games4you. Uz jaunā šautriņu mešanas dēļa varēs turpmāk trenēties Andis Lauva, bet šautriņu mešanas inventāru varēs iegādāties Kaspars Dubra, Oskars Kuzmans, Jānis un Jurģis Zommeri.

Spēlētājus salozēja astoņās grupās, no kurām izslēgšanas spēlēs iekļuva trīs labākie, bet grupu ceturto un piekto vietu ieguvēji izspēlēja “Gandarījuma turnīru”, noskaidrojot galīgo vietu sadalījumu. Izslēgšanas spēles pēc divmīnuss sistēmas.

1. kārtas rezultāti:
1.vieta – Oskars Kuzmans
2.vieta – Mareks Gražuls
3.vieta – Aivars Šutka
4.vieta – Avelīna Lāce
5.vieta – Gunārs Ozoliņš
6.vieta – Sarmīte Lavrentjeva
7.vieta – Aivis Konstantinovičs
8.vieta – Modris Kandavnieks
9.vieta – Jānis Zommers
10.vieta – Andis Lauva
11.vieta – Marija Ružāne
12.vieta – Ilvars Draulis
13.vieta – Evalds Zommers
14.vieta – Raijens Kreitūzis
15.vieta – Jevgēņijs Šantars
16.vieta – Oskars Draulis
17.vieta – Gunārs Zommers
18.vieta – Andris Mednis
19.vieta – Mārtiņš Metums
20.vieta – Didzis Draulis
21.vieta – Jurģis Zommers
22.vieta – Zanda Jurkāne
23.vieta – Ilgvars Lācis
24.vieta – Matīss Bauers
25.vieta – Alise Medne - Gandarījuma turnīra uzvarētāja
26.vieta – Kaspars Dubra
27.- 28.vieta – Jānis Lauks, Edžus Ķaukulis
29.- 32.vieta – Jānis Ābele, Anna Enkure, Kristīne Kuzmane, Anita Puncule
33.- 34.vieta – Viesturs Ābele, Gatis Logačevs

Grupu spēļu tabulas
Izslēgšanas spēļu tabulas

Kopvērtējums sadaļā – Rezultāti

Statistika:

180 - Gunārs Ozoliņš 3x, Oskars Kuzmans 2x, Andis Lauva 2x, Aivars Šutka 2x, Aivis Konstantinovičs, Jānis Zommers, Mareks Gražuls

Nobeigumi - Ilgvars Lācis no 120, Aivars Šutka no 120, Mareks Gražuls no 114,102, Gunārs Ozoliņš no 112, Ilvars Draulis no 105, Anita Puncule no 100

Ātrākie legi – Oskars Kuzmans 12, 2×14,16, 3×17 bulta, Aivars Šutka 15,16,18,19 bulta, Mareks Gražuls 16,17,2×18 bulta, Gunārs Ozoliņš 18 bulta, Avelīna Lāce 18 bulta, Sarmīte Lavrentjeva 19 bulta

Nākamā kārta, sestdien 19. oktobrī! 

Vecpiebalgas ATKLĀTĀ čempionāta šautriņu mešanā

2019./2020.gada sezonas

nolikums

Sacensību mērķis un uzdevums:

Sacensību mērķis ir noteikt labākos šautriņu metējus, piesaistīt jaunus spēlētājus un organizēt šautriņu mešanas kustību Vecpiebalgas novadā un Vidzemē. Veicināt šautriņu mešanas spēlētāju meistarības izaugsmi.

Sacensību norises vieta un laiks:

Sacensības norisinās Vecpiebalgā, Vecpiebalgas kultūras namā. Sacensības norisināsies reizi mēnesī piektdienās vai sestdienās atkārībā no kultūras nama noslogojuma.Piekdienās sacensību sākums, plkst.19:00 , sestdienās plkst.18:00 (sākuma laiks var mainīties, par to laicīgi informējot kluba mājas lapā).

Organizatori:

Sacensības organizē ŠMK „Vecpiebalga”, sadarbībā ar Vecpiebalgas novada pašvaldību. Sacensību galvenais tiesnesis – Ilgvars Lācis (mob. 29183803). Sacensību tiesneši – Matīss Bauers, Avelīna Lāce.

Dalībnieki:

Sacensībās var piedalīties ikviens interesents bez vecuma, reģionālā un dzimuma ierobežojuma, kurš apguvis šautriņu spēles pamatus un ievēro sacensību noteikumus. Sacensības iespējams uzsākt no jebkura sacensību posma, nav obligāti jāpiedalās visos posmos. Dāmas un kungi spēlē kopā. Jaunieši startē pieaugušo grupā.

Pieteikšanās:

Reģistrēties sacensībām iespējams sacensību norises vietā vai iepriekš piesakot savu dalību telefoniski sacensību galvenajam tiesnesim. Pieteikšanās uz vietas līdz plkst. 18:45.( piektdienās), 17:45 (sestdienās)

Vērtēšana:

Vecpiebalgas atklātais čempionāts šautriņu mešanā 2019./2020. gada sezonā tiek organizēts 9 kārtās, no kurām ieskaitē tiek vērtēti 7 labāko posmu rezultāti iegūto punktu izteiksmē. Sacensībās tiek noteikts kopējs vērtējums dāmu un kungu konkurencē, bet sezonas noslēgumā trīs labākās dāmas no kopējā kopvērtējuma tiks apbalvotas ar kausiem.

Punktu skaitīšana:

Vieta

Punkti

Vieta

Punkti

Vieta

Punkti

Vieta

Punkti

1.

50

7.

43

13.

37

19.

31

2.

48

8.

42

14.

36

20.

30

3.

47

9.

41

15.

35

21.

29

4.

46

10.

40

16.

34

22.

28

5.

45

11.

39

17

33

23.

27

6.

44

12.

38

18.

32

24.

26

Pārējām vietām pa 25 punktiem

Pēdējā devītajā kārtā punktu summa dubultojas, kad katra spēlētāja iegūtie punkti reizinās ar divi.

Sezonas kopvērtējumā tiek ņemta vērā visās kārtās iegūto punktu summa, mīnus sliktāko divu kārtu rezultāti, ja dalībnieks piedalījies visās kārtās. Vienādi iegūto punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ieguvis vairāk augstākas vietas atsevišķos posmos.

Turnīru izspēles kārtība:

Vecpiebalgas čempionātā tiek spēlēta spēle 501 ar dubulto nobeigumu. Sacensības sākotnēji notiek apakšgrupās (ar izlozes palīdzību). Pirmajā kārtā spēlētāji netiek „izsēti”. Nākamajos posmos labāko izsēšana grupās notiek pēc iegūto punktu skaita 2019./2020.gada turnīra kopvērtējumā. Apakšgrupu turnīrā spēles notiek līdz 2 vai 3 legu uzvarai (atkarībā no dalībnieku skaita).

Izslēgšanas spēles norisinās pēc divmīnuss sistēmas, uzvarētāju zarā  spēles līdz 3 legu uzvarai, bet zaudētāju zarā līdz 2 legu uzvarai. Spēles sākumu nosaka, metot pa centru („Bullis”). Pie rezultāta 2:2 (1:1) pirmais met, kurš sāka pirmo legu. Apakšgrupās spēlē pēc apļa sistēmas, katrs ar katru. Par uzvarētu spēli dalībnieks saņem 1 p., par zaudētu 0 punktus.

Ja apakšgrupās diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad skatās:

  1. Legu attiecību visās spēlēs;
  2. Savstarpējās spēles;
  3. Legus savstarpējās spēlēs;
  4. Pārspēle „501” līdz 2 legu uzvarai.

Dāmām 50 punktu handikaps, spēlējot pret kungu (dāma no handikapa drīkst atteikties).

Ja legs netiek pabeigts līdz 51. bultai, tad spēles dalībnieki esošajā spēles kārtībā met 3 bultu summu, lielākā summa nosaka lega uzvarētāju.

Katrā kārtā no apakšgrupām neizkļuvušies dalībnieki, izspēlē „gandarījuma turnīru”, noskaidrojot izcīnīto vietu, kā arī izslēgšanas spēlēs zaudējušie dalībnieki izspēlē papildus savstarpējās spēles, lai noteiktu izcīnīto vietu kārtā.

Spēlētājiem uz spēli jāierodās 5 minūšu laikā, pretējā gadījumā tiek ieskaitīts zaudējums, kā arī jāpiedalās spēļu tiesāšanā.

Galvenais tiesnesis ir tiesīgs lemt par spēlētāja diskvalifikāciju, ja tas nepiedalās tiesāšanā, izturās necienīgi pret pārējiem sacensību dalībniekiem, lamājās vai ir stiprā alkohola vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

Galvenais tiesnesis ir tiesīgs mainīt sacensību nolikumu, ja tas ir nepieciešams neparedzētu apstākļu dēļ.

Sacensību kalendārs:

Sacensības notiks reizi mēnesī, sākot no septembra līdz jūnijam. Pirmā kārta 14.septembrī. Nākamo kārtu precīzie datumi tiks paziņoti kluba mājas lapā. Sekojiet informācijai.

Apbalvošana:

Katras kārtas 1. – 3.vietas ieguvēji saņems piemiņas medaļas.

Kopvērtējuma 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem, bet 4.- 6.vietas ieguvēji ar piemiņas balvām. No kopējā kopvērtējuma trīs labākās dāmas tiek apbalvotas ar kausiem. Labākie spēlētāji statistikas rādītājos tiek apbalvoti ar balvām.

Informācija:

Papildus informācija par izmaiņām sacensību norises kārtībā, izmaiņām sacensību kalendārā, kā arī reitinga tabulas un rezultāti tiks ievietoti ŠMK „Vecpiebalga” mājas lapā – www.darts-vecpiebalga.lv.

24. un 25. augustā Priekulē norisinājās Latvijas reitinga sacensības “Priekules kauss 2019″. Mūsu šautriņu mešanas klubu pārstāvēja -  Alise Medne, Andis Lauva, Andris Mednis, Gunārs Zommers, Evalds Zommers, Jānis Zommers, Jurģis Zommers un Jevgēņijs Šantars.

Junioru (10 dalībnieki) konkurencē Jurģis Zommers, kā trešais no grupas iekļuva izslēgšanas spēlēs, kur gan jau pirmajā spēlē piekāpās Ralfam Lieģim. Jurģim junioru turnīrā 5.vieta.

11 jauniešu konkurencē Alise un Jurģis iekļuva izslēgšanas spēlēs. Tajās jau pirmajā kārtā abiem zaudējumi pret Markusu Jansonu un Ralfu Laumani. Rezultātā abiem jauniešiem 5.vieta.

Alise kā vienīgā no mūsu kluba piedalījās dāmu sacensībās. Grupā nācās piekāpties pieredzējušām pretiniecēm un izslēgšanas spēlēs neiekļuva. Gandarījuma turnīrā Alisei veicās labāk un viņa iekļuva finālā , kur gan zaudējums Sandijai Andersonei.

Rekordlielā 93 kungu konkurencē labākie no mūsējiem Jānis un Gunārs Zommeri, kuri no grupām izgāja, kā pirmais un otrais. Pirmajā kārtā attiecīgi uzvarēti Rolands Krūze ar 4:0 un Juris Alužāns ar 4:3, bet nākamajā kārtā piedzīvoti zaudējumi Arnim Kupčam ar 3:4 un Edgaram Ziemulim ar 1:4. Izslēgšanas spēlēs iekļuva arī Andis Lauva, bet jau pirmā kārtā piekāpās Aivaram Šutkam ar 1:4.
Andris, Evalds, Jurģis un Jevgēņijs izslēgšanas spēlēs neiekļuva.
Gala rezultātā Jānim un Gunāram 17. vieta, Andim 33.vieta, bet Andrim, Evaldam, Jurģim un Jevgēņijam 65. vieta.

Vairāk par rezultātiem : www.latviadarts.com

Nākamās Latvijas reitinga sacensības 21.septembrī Irlavā!

69411142_520363015392156_6692644948044414976_n

3. augustā notika tradicionālais šautriņu mešanas turnīrs “Ūdensrozes kauss 2019″. Vecpiebalgas kultūras namā pulcējās vietējie un uzaicinātie šautriņu metēji no Cēsīm, Cesvaines, Inčukalna, Jēkabpils, Kārsavas, Ozoliem, Lizuma, Liepājas, Līgatnes, Mētrienas, Rīgas, Preiļiem, Saulkrastiem, Saikavas, Smiltenes, Valmieras, Veselavas,  Viļāniem un Vecpiebalgas novada. Kopumā piedalījās 14 dāmas un 35 kungi.

Dāmu turnīrs

Dāmas salozēja divās grupās, no kurām izslēgšanas spēlēs iekļuva četras labākās, bet neizkļuvušās no grupām cīnījās par ”Čaiņika” balvu.

Grupu spēļu tabulas

Izslēgšanas spēles:

Ceturtdaļfināls:
Sandija Andersone - Avelīna Lāce 3:1
Marija Ružāne – Ieva Brikmane – Buklovska 2:3
Laima Upeniece – Sarmīte Lavrentjeva 3:0
Anda Seimane – Zeltīte Strade 3:1

Pusfināls:
Sandija Andersone - Ieva Brikmane – Buklovska 3:2
Laima Upeniece – Anda Seimane 3:0

Par 3.vietu:
Ieva Brikmane – Buklovska – Anda Seimane 3:2

Fināls:
Sandija Andersone – Laima Upeniece 4:1

Čaiņika” turnīrā sešu dāmu konkurencē pie titula tika - Kristīne Zaķīte

Pirmo reizi par uzvarētāju kļuva Sandija Andersone, lai gan jau 2015. gadā spēlēja finālā. Tāpat pirmo reizi godalgotajā vietā Laima Upeniece, bet kā trešā pirmā turnīra uzvarētāja Ieva Brikmane – Buklovska.

Kungu turnīrs:

Kungus salozēja 8 grupās, no kurām izkļuva četri spēlētāji. Izslēgšanas spēlēs neiekļuvušie cīnījās par “Čaiņika” balvu.

Grupu spēļu tabulas

Izslēgšanas spēles:

Sešpadsmitdaļfināls:
Mareks Gražuls – Lauris Ločmelis 3:0
Lauris Karavics – Oskars Draulis 3:0
Žanis Buklovskis – Jevgēņijs Šantars 3:0
Jānis Lauks - Raitis Gultnieks 3:2
Matīss Bauers – Jānis Bačkins 1:3
Oskars Kuzmans - Jurģis Grabčiks 3:0
Andris Ziemelis – Emīls Birzgalis 3:0
Aivars Šutka - Nikolajs Anpilovs 3:1
Modris Kandavnieks – Atis Bialkovskis 3:0
Jānis Zommers – Raivis Zariņš 3:0
Gatis Lancers – Gunārs Ozoliņš 3:1
Laimonis Naglis – Andis Lauva 1:3
Aivis Konstantinovičs – Didzis Draulis 3:0
Imants Nikolajevs – Gunārs Zommers 3:1
Nauris Gleglu – Gatis Logačevs 3:0
Kaspars Dubra – Edžus Ķaukulis 2:3

Astotdaļfināls:
Mareks Gražuls – Lauris Karavics 3:0
Žanis Buklovskis – Jānis Lauks 3:0
Jānis Bačkins – Oskars Kuzmans 1:3
Andris Ziemelis - Aivars Šutka 3:2
Modris Kandavnieks - Jānis Zommers 3:0
Gatis Lancers – Andis Lauva 3:1
Aivis Konstantinovičs – Imants Nikolajevs 3:0
Nauris Gleglu – Edžus Ķaukulis 3:0

Ceturtdaļfināls:
Mareks Gražuls – Žanis Buklovskis 1:3
Oskars Kuzmans – Andris Ziemelis 3:0
Modris Kandavnieks – Gatis Lancers 1:3
Aivis Konstantinovičs - Nauris Gleglu 0:3

Pusfināls:
Žanis Buklovskis – Oskars Kuzmans 2:4
Gatis Lancers - Nauris Gleglu 4:3

Par 3.vietu:
Žanis Buklovskis – Nauris Gleglu 4:0

Fināls:
Oskars Kuzmans (70.41) – Gatis Lancers (74.70)  5:3

Čaiņika” ieguvējs Jānis Stepiņš.

Pirmo reizi pie uzvaras šajā turnīrā tika Oskars Kuzmans, kurš līdz šim nebija pat iekļuvis godalgotajās vietās. Otrais šogad Gatis Lancers, bet trešais Žanis Buklovskis.

Statistika:

180 – Anda Seimane, Ieva Brikmane – Buklovska, Žanis Buklovskis 3x, Andis Lauva, Gunārs Zommers, Gatis Logačevs, Gunārs Ozoliņš, Lauris Karavics, Oskars Kuzmans, Mareks Gražuls, Edžus Ķaukulis,

Labākā bulta – Gatis Lancers 14,15,2×17,3×19, Oskars Kuzmans 15,16,2×18,19, Laimonis Naglis 15,18,2×19, Žanis Buklovskis 16,2×17,18, Nauris Gleglu 16,18, Lauris Karavics 16, Mareks Gražuls 17,18, Aivars Šutka 17, Modris Kandavnieks 18, Imants Paeglītis 2×19

Nobeigums – Sarmīte Lavrentjeva  no 117, Sandija Andersone no 109, Helēna Brūna ar bulli, Nauris Gleglu no 118,112,108, Aivars Šutka no 118, Lauris Karavics no 116,108, Jānis Zommers no 113, Jurģis Grabčiks no 108, Jānis Bačkins no 105, Gunārs Ozoliņš no 103, Laimonis Naglis no 102, Raitis Gultnieks no 100

Organizatoru vārdā liels paldies galvenajiem atbalstītājiem – Vecpiebalgas novada pašvaldībai, “Piebalgas porcelāna fabrikai”, Ligitai Jurkānei un Kristapam Zārdiņam.

Paldies visiem dalībniekiem, kas atsaucās aicinājumam un ieradās Vecpiebalgā!

8.jūnijā pēc dažu gadu pauzes norisinājās sacensības šautriņu mešanā “Cēsu kauss 2019 “. Sacensībās piedalījās Latvijas, Lietuvas un kupls pulks Igaunijas šautriņu metēju. Mūsu šautriņu mešanas klubu pārstāvēja – Avelīna Lāce, Alise Medne, Zanda Jurkāne, Oskars Kuzmans, Andris Mednis, Andis Lauva, Evalds Zommers, Gunārs Zommers, Jānis Zommers, Jurģis Zommers, Jevgēņijs Šantars, Mārtiņš Metums un Ilgvars Lācis.

Astoņu junioru konkurencē Jurģim no apakšgrupas neizdevās izkļūt un ieņēma dalītu 7. vietu.

Jauniešu sacensībās Jurģim veicās krietni labāk un kā otrais no grupas iekļuva izslēgšanas spēlēs, kur sīvā cīņā ar 2:3 zaudēja. Arī Alise kā trešā no grupas iekļuva izslēgšanas spēlēs, kur piedzīvoja zaudējumu. Abiem jaunajiem censoņiem dalīta 5. vieta.

Dāmu sacensībās Avelīna un Alise iekļuva izslēgšanas spēlēs. Zandai ar vienu uzvaru bija par maz, lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs. Avelīnai  pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā uzvara 4:3 pret Dace Maskoļonoku, bet ceturtdaļfinālā sīvā cīņā ar 3:4 piekāpās Zeltītei Stradei, bet Alise pirmajā kārtā piekāpās ar 0:4 Kristīnei Mickus. Rezultātā Avelīnai 5. vieta, Alisei 9. vieta, bet Zandai 17. vieta.

Kungu konkurencē labākie pēc apakšgrupu spēlēm Oskars Kuzmans, Jānis Zommers (abi savās grupās, kā pirmie), Andris Mednis, Mārtiņš Metums (kā otrie), Evalds Zommers, Andis Lauva (kā trešie), Ilgvars Lācis (kā ceturtais). Gunāram Zommeram, Jevgēņijam Šantaram un Jurģim Zommeram, kurš pirmo reizi ņēma dalību kungu sacensībās izslēgšanas spēlēs neiekļuva.
Ļoti labs rezultāts Oskaram, kurš aizcīnījās līdz ceturtdaļfinālam pa ceļam uzvarot Raimondu Jankūnu ar 4:0, Uldi Zeitmani ar 4:1, igauni Raido Kruusvee ar 4:2, bet par tikšanu pusfinālā sīvs zaudējums 3:4 Latvijas reitinga līderim Žanim Buklovskim. Jānis pirmajā kārtā pieveica Uldi Buļko ar 4:0, bet nākamajā spēlē ar 1:4 zaudēja igaunim Erki Selling. Pirmā izslēgšanas spēļu kārta izvērtās neveiksmīga Andim, Andrim, Evaldam, Mārtiņam un Ilgvaram un visiem ieņemta dalīta 33. vieta. Oskaram augstā 5. vieta, Jānim 17. vieta , bet Gunāram, Jevgēņijam un Jurģim 65. vieta.

Vairāk par sacensībām un rezultātiem LDO mājas lapā: www.latviadarts.com

Nākamās Latvijas reitinga sacensības pēc vasaras pārtraukuma Priekulē, 24. augustā!

WhatsApp Image 2019-06-17 at 14.58.29

7.jūnijā norisinājās pēdējā kārta Vecpiebalgas šautriņu mešanas čempionātā. Kā jau ierasti pēdējos gados deviņus mēnešus pēc kārtas spēlētāji cīnījās par čempionu titulu.
Uz noslēguma sacensībām bija ieradušies 20 dalībnieki (3 dāmas un 17 kungi) no Cesvaines, Limbažiem, Līgatnes, Saikavas, Mētrienas, Jēkabpils, Valmieras, Vestienas un Vecpiebalgas novada.

Dēļ saspringtā šautriņu mešanas sacensību grafika uz noslēdzošo kārtu neieradās patstāvīgie mūsu turnīra dalībnieki  no SK “Kuorsova”, tādējādi ļaujot vietējiem savstarpēji noskaidrot uzvarētāju. Šīs sezonas jaunievedums bija, ka pēdējā kārtā varēja iegūt dubultos punktus, kas varēja krietni izmainīt kopvērtējuma vietu kārtību.

Spēlētājus salozēja četrās grupās, no kurām izslēgšanas spēlēs iekļuva četri labākie. Izslēgšanas spēles pēc divmīnusu sistēmas.

Pēdējās kārtas rezultāti:
1.vieta – Oskars Kuzmans
2.vieta – Gunārs Zommers
3.vieta – Modris Kandavnieks
4.vieta – Gatis Logačevs
5.vieta – Jānis Zommers
6.vieta – Andis Lauva
7.vieta – Evalds Zommers
8.vieta – Olga Kaņepa
9.vieta – Avelīna Lāce
10.vieta – Ralfs Logačevs
11.vieta – Antons Kuzmans
12.vieta – Matīss Bauers
13.vieta – Jurģis Zommers
14.vieta – Jānis Lauks
15.vieta – Ilgvars Lācis
16.vieta – Mārtiņš Metums
17.vieta – Andris Mednis
18.vieta – Jevgēņijs Šantars
19.vieta – Kaspars Dubra
20.vieta – Alise Medne

Grupu spēļu tabula
Izslēgšanas spēļu tabula

Statistika:
180 - Andris Mednis, Gunārs Zommers, Modris Kandavnieks
Nobeigums – Mārtiņš Metums 15,  Andris Mednis 16, Oskars Kuzmans 16, 2×17, 2×18, Jānis Zommers 18

Kopsavilkums:
Otro reizi par Vecpiebalgas čempionu kļuva Oskars Kuzmans. Otrajā vietā kopvērtējumā šīs sezonas debitants un pārsteiguma autors Jānis Zommers, bet trešais Evalds Zommers, kuram arī augstākais sasniegums spēlētāja karjerā. Ceturtā atpaliekot par sešiem punktiem dāmu sacensību uzvarētāja Avelīna Lāce. Oskars visās kārtās, kurās piedalījās iekļuva godalgotajās vietās. Kopumā sacensībās kādās no kārtām piedalījās 74 dalībnieki.

Dāmu konkurencē triumfēja Avelīna Lāce, otrajā vietā Zanda Jurkāne, bet trešā Alise Medne.

Kopvērtējuma TOP – 7 (bez divām sliktākajām kārtām)
1.vieta – Oskars Kuzmans 392 p.
2.vieta – Jānis Zommers 365 p.
3.vieta – Evalds Zommers 344 p.
4.vieta – Avelīna Lāce 338 p.
5.vieta – Gunārs Zommers 324 p.
6.vieta – Antons Kuzmans 323 p.
7.vieta – Modris Kandavnieks 318 p.

Dāmu TOP – 3
1.vieta – Avelīna Lāce 338 p.
2.vieta – Zanda Jurkāne 194 p. (augstāka vieta kādā no kārtām)
3.vieta – Alise Medne 194 p.

Labākie statistikas rādītājos un debitants:
“180″ – Oskars Kuzmans 9
Check Out – Imants Nikolajevs 170
Ātrākais legs – Antons Kuzmans 12
Labākais debitants – Jānis Zommers

Šautriņu mešanas klubs “Vecpiebalga” saka paldies par atbalstu Vecpiebalgas novada pašvaldībai, Piebalgas porcelāna fabrikai un visiem sacensību dalībniekiem visas sezonas garumā par atbalstu un piedalīšanos mūsu rīkotajos turnīros. Tiekamies rudenī uz jauno sezonu!

WhatsApp Image 2019-06-17 at 14.48.57

25. maijā Bauskā norisinājās Latvijas reitinga sacensības “Bauskas kauss 2019″. Mūsu šautriņu mešanas klubu pārstāvēja – Avelīna Lāce, Alise Medne, Andis Lauva, Evalds Zommers, Ilgvars Lācis, Jevgēņijs Šantars un Oskars Kuzmans.

Sešu jauniešu konkurencē Alise izcīnīja 3. vietu, pusfinālā zaudējot jauniešu sacensību uzvarētājam Ralfam Laumanim no Liepājas.

Dāmu sacensībās Alise apakšgrupā ierindojās 3. vietā un izslēgšanas spēlēs neiekļuva. Labāk veicās Avelīnai, kura no apakšgrupas izgāja kā pirmā un astotdaļfinālā ar 4:0 uzvarēja Mariju Ružāni. Ceturtdaļfinālā diemžēl ar 2:4 nācās piekāpties Signei Sinkēvičai. Rezultātā Avelīnai 5. vieta, bet Alisei 17. vieta.

Astoņdesmit kungu konkurencē ļoti labs sniegums Oskaram, kurš darba dēļ bija izlaidis pēdējos divus Latvijas reitinga turnīrus. Oskars no apakšgrupas izgāja kā otrais, bet ceļā līdz pusfinālam uzvarēja lietuvieti Tomasu Riaubiški ar 4:0, Guntaru Grebski ar 4:0, Jāni Kupši ar 4:2, Valteru Melderi ar 4:2. Pusfinālā spraigā spēlē diemžēl nācās piekāpties vēlākajam sacensību uzvarētājam Mindaugam Barauskam ar 3:5.
Evaldam un Ilgvaram arī izdevās izkļūt no apakšgrupas, bet izslēgšanas spēļu pirmā kārtā abi piedzīvoja zaudējumus ar identisku rezultātu 0:4 pret Kasparu Abramenko un Valteru Melderi. Andim un Jevgēņijam spēle nevedās un abi izslēgšanas spēlēs neiekļuva.
Gala rezultātā Oskaram augstā 3. vieta Evaldam un Ilgvaram 33. vieta, bet Andim un Jevgēņjam 65. vieta.

Vairāk par rezultātiem : www.latviadarts.com

Nākamās Latvijas reitinga sacensības 8. jūnijā Cēsīs!

WhatsApp Image 2019-06-17 at 14.53.29

Septīto reizi Vecpiebalgā aizvadītas tradicionālās ” Lieldienu kauss 2019 ” sacensības pielozētajiem pāriem. Sacensībās piedalījās 20 dalībnieki no Cesvaines, Jēkabpils, Lizuma, Limbažiem, Priekuļiem, Saikavas, Mētrienas, Vestienas, Veselavas un Vecpiebalgas novada.

Spēlētājus ar izlozes palīdzību salozēja pa pāriem uz katru spēļu kārtu ieskaitot pusfinālus un finālus. Spēlētājs, kurš iegūst 5 zaudējumus izstājās no tālākās cīņas. Spēles notiek līdz noskaidro astoņus labākos, kuri tad cīnījās par godalgotajām vietām.

Kā pirmie pēc izspēlētām sešām kārtām no tālākās cīņas izstājās Pēteris Lācis un Māris Spriņģis, septītajā – Jevgēņijs Šantars un Evalds Zommers, astotajā -  Elīna Putniņa, Gatis Zvejnieks, Andis Lauva, Olga Kaņepa un Jurģis Zommers, devītajā – Zanda Jurkāne, Guntis Šantars, Gunārs Zommers.

Pusfināls:
Zeltīte Strade, Ilgvars Lācis – Andris Mednis, Jānis Zommers 1:3
Avelīna Lāce, Alise Medne – Matīss Bauers, Mārtiņš Metums 2:3

Par 3.vietu:
Ilgvars Lācis, Zeltīte Strade – Alise Medne, Avelīna Lāce 3:1

Fināls:
Jānis Zommers, Mārtiņš Metums – Andris Mednis, Matīss Bauers 4:3

Statistika:
180 – Evalds Zommers
Nobeigumi – Andris Mednis no 125, Ilgvars Lācis no 106
Ātrākais legs – Zeltīte un Mārtiņš no 451 ar 17 bultu, Olga un Andris no 451 ar 19 bultu

Paldies visiem, kas piedalījās!

WhatsApp Image 2019-04-26 at 10.33.58

19. aprīlī norisinājās Vecpiebalgas šautriņu mešanas čempionāta 8. kārta. Kopumā piedalījās 22 dalībnieki (3 dāmas un 19 kungi) no Cesvaines, Ozoliem, Priekuļiem, Līgatnes, Madonas, Saikavas, Vestienas, Valmieras un Vecpiebalgas novada. Vecpiebalgas čempionātā pirmo reizi startēja Guntis Šantars no Priekuļiem.

Spēlētājus salozēja četrās grupās, no kurām izslēgšanas spēlēs iekļuva četri dalībnieki. Izslēgšanas spēles pēc divmīnuss sistēmas. Neizkļuvušie no grupām izspēlēja gandarījuma turnīru.

8. kārtas rezultāti:
1.vieta – Andis Lauva
2.vieta – Gunārs Zommers
3.vieta – Oskars Kuzmans
4.vieta – Evalds Zommers
5.vieta – Jānis Zommers
6.vieta – Jurģis Zommers
7.vieta – Avelīna Lāce
8.vieta – Antons Kuzmans
9.vieta – Guntis Šantars
10.vieta – Edžus Ķaukulis
11.vieta – Modris Kandavnieks
12.vieta – Kristīne Kuzmane
13.vieta – Mārtiņš Metums
14.vieta – Ilgvars Lācis
15.vieta – Jānis Lauks
16.vieta – Aivars Šakuns
17.vieta – Matīss Bauers – Gandarījuma turnīra uzvarētājs
18.vieta – Kaspars Dubra
19.vieta – Jevgēņijs Šantars
20.vieta – Māris Spriņģis
21.vieta – Zanda Jurkāne
22.vieta – Imants Paeglītis

Grupu spēļu tabulas

Vairāku kopvērtējuma līderu prombūtnē un neveiksmēs pie pirmās uzvaras spēlētāja karjerā tika Andis Lauva, kurš finālā uzvarēja savu treniņu biedru Gunāru Zommeru. Gunārs šosezon vēl godalgotajās vietās iekļuvis nebija. Kā trešais palika kopvērtējuma līderis Oskars Kuzmans, kurš iepriekšējo kārtu bija izlaidis.

Kopvērtējums sadaļā – Rezultāti

Statistika:
180 – Gunārs Zommers 2x, Oskars Kuzmans 2x, Avelīna Lāce, Jurģis Zommers, Jānis Zommers
Nobeigumi – Antons Kuzmans no 120, Jānis Zommers no 103
Ātrākie legi – Antons Kuzmans 12 bulta, Gunārs Zommers 16, 17 bulta, Oskars Kuzmans 16, 18 bulta, Andis Lauva 19 bulta

Top – 6 pirms noslēdzošās kārtas
1. Oskars Kuzmans 339 p.
2. Avelīna Lāce 318 p.
3. Jānis Zommers 316 p.
4. Evalds Zommers 316 p.
5. Antons Kuzmans 278 p.
6. Aivars Šutka 277 p.

Par Vecpiebalgas čempionāta noslēdzošās 9. kārtas norises laiku informēsim tuvākajā laikā!

2019. gada 19. aprīlī aizvadīsim  ŠMK “Vecpiebalga” šautriņu mešanas sacensību 8. kārtu. Sacensības aizvadīsim Vecpiebalgas kultūras namā. Pieteikšanās uz vietas līdz plkst. 17:00, sākums plkst. 18:00.

Visi laipni aicināti!

Vertical Menu

Search

Categories