1. kārta – sestdiena, 30.09.2023.

2. kārta – sestdiena, 28.10.2020.

3. kārta – svētdiena, 26.11.2023.

4. kārta -sestdiena, 16.12.2023.

5. kārta -sestdiena, 06..01.2024.

6. kārta – sestdiena, 24.02.2024.

7. kārta – sestdiena, 16.03.2024.

8. kārta -svētdiena, 14.04.2024.

9. kārta – sestdiena, 11.05.2024

* Atsevišķu kārtu norises datumi var tikt mainīti, par to iepriekš ziņojot.