Sacensību mērķis un uzdevums:
Sacensību mērķis ir noteikt labākos šautriņu metējus, piesaistīt jaunus spēlētājus un organizēt
šautriņu mešanas kustību Cēsu novadā un Vidzemē. Veicināt šautriņu mešanas spēlētāju
meistarības izaugsmi.

Sacensību norises vieta un laiks:
Sacensības norisinās Vecpiebalgā, Vecpiebalgas kultūras namā. Sacensības norisināsies reizi
mēnesī piektdienās vai sestdienās atkārībā no kultūras nama noslogojuma.Piekdienās
sacensību sākums, plkst.19:00 , sestdienās plkst.12:00 (sākuma laiks var mainīties, par to
laicīgi informējot kluba mājas lapā).

Organizatori:
Sacensības organizē ŠMK „Vecpiebalga”, sadarbībā ar Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības
pārvaldi. Sacensību galvenais tiesnesis – Ilgvars Lācis (mob. 29183803). Sacensību tiesneši -
Matīss Bauers, Avelīna Lāce.

Dalībnieki:
Sacensībās var piedalīties ikviens interesents bez vecuma, reģionālā un dzimuma
ierobežojuma, kurš apguvis šautriņu spēles pamatus un ievēro sacensību noteikumus.
Sacensības iespējams uzsākt no jebkura sacensību posma, nav obligāti jāpiedalās visos
posmos. Dāmas un kungi spēlē kopā. Jaunieši startē pieaugušo grupā.

Pieteikšanās:
Reģistrēties sacensībām iespējams sacensību norises vietā vai iepriekš piesakot savu dalību
telefoniski sacensību galvenajam tiesnesim. Pieteikšanās uz vietas līdz plkst. 18:45.(
piektdienās), 11:45 (sestdienās)

Vērtēšana:
Vecpiebalgas atklātais čempionāts šautriņu mešanā 2023./2024. gada sezonā tiek organizēts 9
kārtās, no kurām ieskaitē tiek vērtēti 7 labāko posmu rezultāti iegūto punktu izteiksmē.
Sacensībās tiek noteikts kopējs vērtējums dāmu un kungu konkurencē, bet sezonas noslēgumā
trīs labākās dāmas no kopējā kopvērtējuma tiks apbalvotas ar balvām.

Punktu skaitīšana:

Vieta

Punkti

Vieta

Punkti

1.

25

9.-12.

18

2.

23

13.-16.

17

3.

22

17.-24.

16

4.

21

 

5.-6.

20

 

7.-8.

19

 

Pārējām vietām pa 15 punktiem

Pēdējā devītajā kārtā punktu summa dubultojas, kad katra spēlētāja iegūtie punkti reizinās ar
divi.
Sezonas kopvērtējumā tiek ņemta vērā visās kārtās iegūto punktu summa, mīnus sliktāko divu
kārtu rezultāti, ja dalībnieks piedalījies visās kārtās. Vienādi iegūto punktu summas gadījumā
augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ieguvis vairāk augstākas vietas atsevišķos posmos.

Turnīru izspēles kārtība:
Vecpiebalgas čempionātā tiek spēlēta spēle 501 ar dubulto nobeigumu. Sacensības sākotnēji
notiek apakšgrupās (ar izlozes palīdzību). Pirmajā kārtā spēlētāji netiek „izsēti”. Nākamajos
posmos labāko izsēšana grupās notiek pēc iegūto punktu skaita 2023./2024.gada turnīra
kopvērtējumā. Apakšgrupu turnīrā spēles notiek līdz divu trīs vai četru legu uzvarai (atkarībā
no dalībnieku skaita).

Izslēgšanas spēles norisinās pēc divmīnuss sistēmas, uzvarētāju zarā spēles līdz 3 legu
uzvarai, bet zaudētāju zarā līdz 2 legu uzvarai. Ja spēlētāju skaits 40 vai vairāk, tad
izslēgšanas spēles pēc vienmīnuss sistēmas. Spēles sākumu nosaka, metot pa centru
(„Bullis”). Pie rezultāta 2:2 (1:1) pirmais met, kurš sāka pirmo legu. Apakšgrupās spēlē pēc
apļa sistēmas, katrs ar katru. Par uzvarētu spēli dalībnieks saņem 1 p., par zaudētu 0 punktus.

Ja apakšgrupās diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad skatās:
1. Legu attiecību visās spēlēs;
2. Savstarpējās spēles;
3. Legus savstarpējās spēlēs;
4. Pārspēle „501” līdz 2 legu uzvarai.
Dāmām 50 punktu handikaps, spēlējot pret kungu (dāma no handikapa drīkst atteikties).

Ja legs netiek pabeigts līdz 51. bultai, tad spēles dalībnieki esošajā spēles kārtībā met 3 bultu
summu, lielākā summa nosaka lega uzvarētāju.

Katrā kārtā no apakšgrupām neizkļuvušies dalībnieki, izspēlē „gandarījuma turnīru”.
Spēlētājiem uz spēli jāierodās 5 minūšu laikā, pretējā gadījumā tiek ieskaitīts zaudējums, kā
arī jāpiedalās spēļu tiesāšanā.
Galvenais tiesnesis ir tiesīgs lemt par spēlētāja diskvalifikāciju, ja tas nepiedalās tiesāšanā,
izturās necienīgi pret pārējiem sacensību dalībniekiem, lamājās vai ir stiprā alkohola vai citu
apreibinošo vielu iespaidā.
Galvenais tiesnesis ir tiesīgs mainīt sacensību nolikumu, ja tas ir nepieciešams neparedzētu
apstākļu dēļ.

Sacensību kalendārs:
Sacensības notiks reizi mēnesī, sākot no septembra līdz jūnijam. Pirmā kārta 30.septembrī.
Nākamo kārtu precīzie datumi tiks paziņoti kluba mājas lapā. Sekojiet informācijai.

Apbalvošana:
Katras kārtas 1. – 4.vietas ieguvēji saņems balvas.
Kopvērtējuma 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem, bet 4.- 6.vietas ieguvēji ar
piemiņas balvām. No kopējā kopvērtējuma trīs labākās dāmas tiek apbalvotas ar kausiem.
Labākie spēlētāji statistikas rādītājos tiek apbalvoti ar balvām.

Informācija:
Papildus informācija par izmaiņām sacensību norises kārtībā, izmaiņām sacensību kalendārā,
kā arī reitinga tabulas un rezultāti tiks ievietoti ŠMK „Vecpiebalga” mājas lapā – www.dartsvecpiebalga.lv un arī Facebook ŠMK “Vecpiebalga” profilā.

Sacensību nolikumu apstiprina sacensību galvenais tiesnesis Ilgvars Lācis.

Vertical Menu
Search
Categories